ULC là gì? Ý nghĩa của từ ulc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

ULC là gì? Ý nghĩa của từ ulc

ULC là gì ?

ULC là “Unlimited Liability Corporation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ULC

ULC có nghĩa “Unlimited Liability Corporation”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng công ty trách nhiệm vô hạn”.

ULC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ULC là “Unlimited Liability Corporation”.

Một số kiểu ULC viết tắt khác:
+ Universal Life Church: Nhà thờ cuộc sống phổ quát.
+ Uniform Law Commission: Ủy ban pháp luật thống nhất.
+ Urban Land Conservancy: Bảo tồn đất đô thị.
+ Uniaxial Light Carbon: Carbon nhẹ một trục.
+ Universal Learning Centre: Trung tâm học tập toàn cầu.
+ United Labour Congress: Đại hội lao động thống nhất.
+ Unlimited Liability Company: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.
+ University Law College: Trường đại học luật.
+ Underwriters Laboratories of Canada.
+ Urban Luxury Concept: Khái niệm sang trọng đô thị.
+ Uganda Land Commission: Ủy ban Đất đai Uganda.
+ Urban Libraries Council: Hội đồng thư viện đô thị.
+ Ulimited Liability Company: Công ty trách nhiệm hữu hạn U.
+ United Leagues Coalition: Liên minh các giải đấu thống nhất.
+ Unity Law College: Đại học Luật Thống nhất.
+ Unpressurized Logistics Carrier: Hãng vận chuyển hậu cần không áp suất.
+ University Leadership Council: Hội đồng lãnh đạo trường đại học.
+ Unpressurized Logistic Carrier: Hãng vận chuyển hậu cần không áp suất.
+ Unit Labour Cost: Chi phí lao động đơn vị.
+ Unpressurised Logistics Carrier: Hãng vận chuyển hậu cần không áp suất.
+ Urban Land Corporation: Công Ty Cổ Phần Đất Đô Thị.
+ Union Lutheran Conference: Hội nghị Lutheran Liên minh.

Post Top Ad