GWG là gì? Ý nghĩa của từ gwg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

GWG là gì? Ý nghĩa của từ gwg

GWG là gì ?

GWG là “Game-winning goal” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GWG

GWG có nghĩa “Game-winning goal”, dịch sang tiếng Việt là “Mục tiêu chiến thắng trò chơi”.

GWG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GWG là “Game-winning goal”.

Một số kiểu GWG viết tắt khác:
+ Great Western Garment Company: Công ty may Great Western.
+ Gull Wing Group International: Tập đoàn Gull Wing quốc tế.
+ Girls Who Game: Trò chơi con gái.

Post Top Ad