POF là gì? Ý nghĩa của từ pof - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

POF là gì? Ý nghĩa của từ pof

POF là gì ?

POF là “Plastic Optical Fiber” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POF

POF có nghĩa “Plastic Optical Fiber”, dịch sang tiếng Việt là “Sợi quang nhựa”.

POF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POF là “Plastic Optical Fiber”.

Một số kiểu POF viết tắt khác:
+ Pakistan Ordnance Factories: Nhà máy vũ khí Pakistan.
+ Plane Of Focus: Mặt phẳng tiêu điểm.
+ Proof Of Funds: Chứng minh tài chính.
+ Protect Our Future: Bảo Vệ Tương Lai Của Chúng Ta.
+ Plastic Optical Fibers: Sợi quang nhựa.
+ Premature Ovarian Failure: Suy buồng trứng sớm.
+ Pakistan Ordinance Factory: Nhà máy Pháp lệnh Pakistan.
+ Proof-of-fare: Bằng chứng giá vé.
+ Portable Object Format: Định dạng đối tượng di động.
+ Porcine Ovarian Fibroblasts: Nguyên bào sợi buồng trứng lợn.
+ Power Over Fiber: Cấp điện cho sợi quang.
+ Physics Of Failure: Vật lý thất bại.
+ Probability Of Failure: Xác suất thất bại.
+ Price Of Fairness: Giá của sự công bằng.
+ Phillips Ormonde Fitzpatrick.
+ Patriotic Opposition Front: Mặt trận Đối lập Yêu nước.
+ Pakistan Ordnance Factory: Nhà máy vũ khí Pakistan.
+ Prosthetic Outreach Foundation: Tổ chức tiếp cận cộng đồng giả.
+ Pairity Outer Failures: Thất bại bên ngoài theo cặp.

Post Top Ad