HMA là gì? Ý nghĩa của từ hma - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

HMA là gì? Ý nghĩa của từ hma

HMA là gì ?

HMA là “Hazard Management Agency” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HMA

HMA có nghĩa “Hazard Management Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan quản lý rủi ro”.

HMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HMA là “Hazard Management Agency”.

Một số kiểu HMA viết tắt khác:
+ High Memory Area: Vùng nhớ cao.
+ Herd Management Areas: Khu vực quản lý đàn.
+ Hot-melt adhesive: Keo nóng chảy.
+ Heads of Medicines Agencies: Thủ trưởng cơ quan dược.
+ Health Management Associates: Hiệp hội quản lý sức khỏe.
+ Herd Management Area: Khu quản lý đàn.
+ Honda Manufacturing of Alabama: Sản xuất Honda của Alabama.
+ 4-hydroxy-3-methoxyamphetamine.
+ Hargrave Military Academy: Học viện quân sự Hargrave.
+ Hillsong Music Australia: Âm nhạc Hillsong Úc.
+ Humanitarian Mine Action: Hành động bom mìn nhân đạo.
+ Hanteo Music Awards: Giải thưởng âm nhạc Hanteo.
+ Housing Market Area: Khu vực thị trường nhà ở.
+ High-Mountain Asia: Núi cao Châu Á.
+ Hyderabad Management Association: Hiệp hội quản lý Hyderabad.
+ Headmasters Association: Hiệp hội hiệu trưởng.
+ HiPipo Music Awards: Giải thưởng âm nhạc HiPipo.
+ Heavy-metal-associated: liên quan đến kim loại nặng.
+ Hot Mix Asphalt: Nhựa đường trộn nóng.
+ High-Magnesian Andesites: Andesites có hàm lượng magie cao.
+ Housewares Manufacturers Association: Hiệp hội các nhà sản xuất đồ gia dụng.
+ Haitian Music Awards: Giải thưởng âm nhạc Haiti.
+ High Microbial Abundance: Mật độ vi sinh cao.

Post Top Ad