HBDI là gì? Ý nghĩa của từ hbdi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

HBDI là gì? Ý nghĩa của từ hbdi

HBDI là gì ?

HBDI là “Herrmann Brain Dominance Instrument” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HBDI

HBDI có nghĩa “Herrmann Brain Dominance Instrument”, dịch sang tiếng Việt là “Dụng cụ thống trị trí não Herrmann”.

HBDI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HBDI là “Herrmann Brain Dominance Instrument”.

Một số kiểu HBDI viết tắt khác:
+ Houston Business Development, Inc.: Phát triển kinh doanh Houston.

Post Top Ad