CNA là gì? Ý nghĩa của từ cna - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

CNA là gì? Ý nghĩa của từ cna

CNA là gì ?

CNA là “Converged Network Adapter” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CNA

CNA có nghĩa “Converged Network Adapter”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ điều hợp mạng hội tụ”.

CNA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CNA là “Converged Network Adapter”.

Một số kiểu CNA viết tắt khác:
+ Central News Agency: Thông tấn xã Trung ương.
+ Catholic News Agency: Thông tấn xã Công giáo.
+ Channel News Asia: Kênh Tin tức Châu Á.
+ Canadian Numbering Administrator: Quản trị viên Đánh số Canada.
+ Canadian Nurses Association: Hiệp hội Y tá Canada.
+ Committee for the Negro in the Arts: Ủy ban cho người da đen trong nghệ thuật.
+ Center for Naval Analyses: Trung tâm Phân tích Hải quân.
+ Canadian Nuclear Association: Hiệp hội hạt nhân Canada.
+ Confederation of North America: Liên đoàn Bắc Mỹ.
+ Catalan News Agency: Thông tấn xã Catalunya.
+ Chin National Army: quân đội quốc gia chin.
+ Centre for Naval Analysis: Trung tâm Phân tích Hải quân.
+ Caribbean Netball Association: Hiệp hội bóng lưới Caribe.
+ Canadian Nursing Association: Hiệp hội điều dưỡng Canada.
+ California Nurses Association: Hiệp hội Y tá California.
+ Chinese Nationalist Armies: Quân đội Quốc gia Trung Quốc.
+ Certified Nursing Assistant: Trợ lý điều dưỡng được chứng nhận.
+ Computer Network Attack: Tấn công mạng máy tính.
+ Continuous Neutron Analyzer: Máy phân tích neutron liên tục.
+ Championnat National A: Vô địch quốc gia A.
+ Certified Novell Administrator: Quản trị viên Novell được chứng nhận.
+ Copy Number Alteration: Sao chép thay đổi số.
+ Computer Network Attacks: Tấn công mạng máy tính.
+ Cosmic Noise Absorption: Hấp thụ tiếng ồn vũ trụ.
+ Certified Nurse Assistance: Hỗ trợ y tá được chứng nhận.
+ Certified National Accountant: Kế toán viên quốc gia được chứng nhận.
+ Cherokee Nation Assurance: Bảo hiểm Quốc gia Cherokee.
+ Canadian Newspapers Association: Hiệp hội Báo chí Canada.
+ College of the North Atlantic: Đại học Bắc Đại Tây Dương.
+ Chaser News Alert: Thông báo tin tức về kẻ săn đuổi.
+ Child Nutrition Act: Đạo luật Dinh dưỡng Trẻ em.
+ Certified Nurse Administrators: Quản trị viên y tá được chứng nhận.
+ Certified Nurse Aide: Trợ lý y tá được chứng nhận.
+ Calypso Networks Association: Hiệp hội mạng Calypso.
+ Cihan News Agency: Thông tấn xã Cihan.
+ Center for Numerical Analysis: Trung tâm phân tích số.

Post Top Ad