CHZ là gì? Ý nghĩa của từ chz - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

CHZ là gì? Ý nghĩa của từ chz

CHZ là gì ?

CHZ là “Circumstellar Habitable Zone” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CHZ

CHZ có nghĩa “Circumstellar Habitable Zone”, dịch sang tiếng Việt là “Vùng có thể sống được vòng sao”.

CHZ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHZ là “Circumstellar Habitable Zone”.

Một số kiểu CHZ viết tắt khác:
+ Container Handling Zeebrugge: Xử lý container Zeebrugge.
+ centihertz.
+ Conservative Habitable Zone: Khu bảo tồn có thể ở được.

Post Top Ad