WGH là gì? Ý nghĩa của từ wgh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

WGH là gì? Ý nghĩa của từ wgh

WGH là gì ?

WGH là “Westmorland General Hospital” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WGH

WGH có nghĩa “Westmorland General Hospital”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh viện đa khoa Westmorland”.

WGH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WGH là “Westmorland General Hospital”.

Một số kiểu WGH viết tắt khác:
+ White Horse General Hospital: Bệnh viện Đa khoa Bạch Mã.
+ Western General Hospital: Bệnh viện đa khoa miền tây.

Post Top Ad