LCU là gì? Ý nghĩa của từ lcu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

LCU là gì? Ý nghĩa của từ lcu

LCU là gì ?

LCU là “Landing Craft Utility” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LCU

LCU có nghĩa “Landing Craft Utility”, dịch sang tiếng Việt là “Hạ cánh thủ công tiện ích”.

LCU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LCU là “Landing Craft Utility”.

Một số kiểu LCU viết tắt khác:
+ Lokesh Cinematic Universe: Vũ trụ Điện ảnh Lokesh.
+ Lookahead Carry Unit: Đơn vị mang theo Lookahead.
+ Lincoln Christian University: Đại học Công giáo Lincoln.
+ Lubbock Christian University: Đại học Công giáo Lubbock.
+ Louisiana Christian University: Đại học Công giáo Louisiana.
+ Libyan Constitutional Union: Liên minh lập hiến Libya.
+ Locomotive Control Unit: Đơn vị điều khiển đầu máy.
+ Lower Cretaceous Unconformity: Creta thấp hơn không chỉnh hợp.
+ Lookahead-Carry Unit: Lookahead-Carry đơn vị.
+ Limited Contact Unit: Đơn vị liên hệ hạn chế.
+ London Community Unit: Đơn vị Cộng đồng Luân Đôn.
+ Local College and University: Cao đẳng và Đại học địa phương.
+ Landing Craft Unit: Đơn vị tàu đổ bộ.
+ Light Curing Unit: Đơn vị bảo dưỡng ánh sáng.
+ Lion Conservation Units: Đơn vị bảo tồn sư tử.
+ Linear Combination of Unitaries: Tổ hợp tuyến tính của các đơn vị.
+ Largest Coding Unit: Đơn vị mã hóa lớn nhất.
+ Liquid Calibration Unit: Đơn vị hiệu chuẩn chất lỏng.
+ Lightning Conversion Unit: Đơn vị chuyển đổi sét.
+ League of Christian Unions: Liên minh các hiệp hội Kitô giáo.

Post Top Ad