PROGID là gì? Ý nghĩa của từ progid - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

PROGID là gì? Ý nghĩa của từ progid

PROGID là gì ?

PROGID là “PROgrammatic IDentifier” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PROGID

PROGID có nghĩa “PROgrammatic IDentifier”, dịch sang tiếng Việt là “Định danh lập trình”.

PROGID là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PROGID là “PROgrammatic IDentifier”.

Post Top Ad