FBD là gì? Ý nghĩa của từ fbd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

FBD là gì? Ý nghĩa của từ fbd

FBD là gì ?

FBD là “Function Block Diagram” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FBD

FBD có nghĩa “Function Block Diagram”, dịch sang tiếng Việt là “Sơ đồ khối chức năng”.

FBD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FBD là “Function Block Diagram”.

Một số kiểu FBD viết tắt khác:
+ Functional Bowel Disease: Bệnh chức năng ruột.
+ Flange Back Distance: Khoảng cách mặt bích.
+ Fossilized Birth-Death: Hóa thạch sinh tử.
+ Fluidized Bed Dryer: Máy sấy tầng sôi.
+ Federation of Business Disciplines: Liên đoàn kỷ luật kinh doanh.
+ Feature-Based Design: Thiết kế dựa trên tính năng.
+ Ferry Boat Discretionary: Phà thuyền tùy ý.
+ FAD-binding domain: Miền ràng buộc FAD.

Post Top Ad