BIC là gì? Ý nghĩa của từ bic - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

BIC là gì? Ý nghĩa của từ bic

BIC là gì ?

BIC là “Business Identifier Code” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BIC

BIC có nghĩa “Business Identifier Code”, dịch sang tiếng Việt là “Mã định danh doanh nghiệp”.

BIC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BIC là “Business Identifier Code”.

Một số kiểu BIC viết tắt khác:
+ Bayesian Information Criterion: Tiêu chí thông tin Bayesian.
+ Bournemouth International Centre: Trung tâm Quốc tế Bournemouth.
+ Binary Increase Congestion: Tăng tắc nghẽn nhị phân.
+ Baltimore International College: Cao đẳng quốc tế Baltimore.
+ British–Irish Council: Hội đồng Anh-Ailen.
+ Buddh International Circuit: Vòng đua Phật giáo Quốc tế.
+ Biratnagar International College: Cao đẳng quốc tế Biratnagar.
+ Benevolence International Corporation: Công ty cổ phần quốc tế nhân ái.
+ Bit Independence Criterion: Tiêu chí độc lập bit.
+ Barrier Island Center: Trung tâm Đảo Barrier.
+ Bank Information Center: Trung tâm Thông tin Ngân hàng.
+ Battery Innovation Center: Trung tâm đổi mới pin.
+ Be Internet Citizens: Hãy là công dân Internet.
+ Branam Innovation Center: Trung tâm đổi mới Branam.
+ Business Innovation Centre: Trung tâm Đổi mới Doanh nghiệp.
+ Business Information Center: Trung tâm Thông tin Doanh nghiệp.
+ Bag in Can: Túi trong lon.
+ Bloomington Incorporation Committee: Ủy ban Tập đoàn Bloomington.
+ Bilateral Implementation Commission: Ủy ban thực hiện song phương.
+ Brainerd Industrial Center: Trung tâm Công nghiệp Brainerd.
+ Business Investment Club: Câu lạc bộ đầu tư kinh doanh.
+ Bushveld Igneous Complex: Khu phức hợp đá lửa Bushveld.
+ Business Integrity Commission: Ủy ban liêm chính trong kinh doanh.
+ Basic Induction Course: Khóa học cảm ứng cơ bản.
+ Bank Identifier Code: Mã định dạng ngân hàng.
+ Basic Interactional Competence: Năng lực tương tác cơ bản.
+ British International College: Cao đẳng Quốc tế Anh.
+ Biomedical Imaging Center: Trung tâm hình ảnh y sinh.
+ Barbican International Corporation: Tập đoàn quốc tế Barbican.
+ Board of Investigation and Coordination: Ban Điều tra và Phối hợp.
+ Benign Intrahepatic Cholestasis: Ứ mật trong gan lành tính.
+ Business Incubation Centre: Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp.
+ Brothers In Christ: Anh Em Trong Chúa Kitô.
+ Business and Innovation Centres: Trung tâm kinh doanh và đổi mới.
+ Botswana Insurance Company: Công ty Bảo hiểm Botswana.
+ Battle Inoculation Course: Khóa học tiêm chủng trận chiến.
+ Borderland Immigration Council: Hội đồng Nhập cư Borderland.
+ Bangladesh Islamic Centre: Trung tâm Hồi giáo Bangladesh.
+ Belfast Islamic Centre: Trung tâm Hồi giáo Belfast.
+ Brain Imaging Center: Trung tâm hình ảnh não.
+ Beef Information Centre: Trung tâm thông tin thịt bò.
+ Barrier Islands Center: Trung tâm Quần đảo Barrier.
+ Bus Industry Confederation: Liên đoàn công nghiệp xe buýt.
+ Biotrophic Interfacial Complex.
+ British Industry Centre: Trung tâm Công nghiệp Anh.
+ Built-in capacities: Năng lực tích hợp.
+ Brethren in Christ: Anh em trong Chúa Kitô.
+ Birmingham International Center: Trung tâm Quốc tế Birmingham.
+ Belize Indian Community: Cộng đồng Ấn Độ Belize.

Post Top Ad