BLO là gì? Ý nghĩa của từ blo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

BLO là gì? Ý nghĩa của từ blo

BLO là gì ?

BLO là “Booth Level Officer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BLO

BLO có nghĩa “Booth Level Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Nhân viên cấp gian hàng”.

BLO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BLO là “Booth Level Officer”.

Một số kiểu BLO viết tắt khác:
+ Boston Lyric Opera: Nhạc kịch trữ tình Boston.
+ Beltran Leyva Organization: Tổ chức Beltran Leyva.
+ Bayerische Landesbibliothek Online: Bayerische Landesbibliothek trực tuyến.
+ British Liaison Officer: Sĩ quan liên lạc Anh.
+ Balochistan Liberation Organisation: Tổ chức Giải phóng Balochistan.

Post Top Ad