GMF là gì? Ý nghĩa của từ gmf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

GMF là gì? Ý nghĩa của từ gmf

GMF là gì ?

GMF là “Global Mayors Forum” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GMF

GMF có nghĩa “Global Mayors Forum”, dịch sang tiếng Việt là “Diễn đàn thị trưởng toàn cầu”.

GMF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GMF là “Global Mayors Forum”.

Một số kiểu GMF viết tắt khác:
+ German Marshall Fund: Quỹ Marshall của Đức.
+ Ground Mobile Forces: Lực lượng cơ động mặt đất.
+ Graphical Modeling Framework: Khung mô hình đồ họa.
+ Glia Maturation Factor: Yếu tố trưởng thành Glia.
+ Gallmann Memorial Foundation: Tổ chức tưởng niệm Gallmann.
+ Guangming Founder: Người sáng lập quang minh.
+ Grow More Food: Phát triển thêm thực phẩm.
+ Golrang Motor Family: Gia đình mô tô Golrang.
+ Garuda Maintenance Facility: Cơ sở bảo trì Garuda.
+ Geophysical Model Function: Chức năng mô hình địa vật lý.
+ Genetically Modified Food: Thực phẩm biến đổi gen.
+ Guam Main Facility: Cơ Sở Chính Guam.
+ Gandhi Mandela Foundation: Tổ chức Gandhi Mandela.
+ Grameen Motsho Foundation: Quỹ Grameen Motsho.
+ Global Media Forum: Diễn đàn truyền thông toàn cầu.
+ Global Missionary Fellowship: Hiệp hội truyền giáo toàn cầu.
+ Generalized Mean Field: Trường trung bình tổng quát.

Post Top Ad