CTO là gì? Ý nghĩa của từ cto - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

CTO là gì? Ý nghĩa của từ cto

CTO là gì ?

CTO là “Chief Technology Officer” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTO

CTO có nghĩa “Chief Technology Officer”, dịch sang tiếng Việt là “Giám đốc Công nghệ”.

CTO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTO là “Chief Technology Officer”.

Một số kiểu CTO viết tắt khác:
+ Commonwealth Telecommunications Organisation: Tổ chức Viễn thông Khối thịnh vượng chung.
+ Chief Technical Officer: Giám đốc kỹ thuật.
+ Caribbean Tourism Organization: Tổ chức Du lịch Caribe.
+ Color Temperature Orange: Nhiệt độ màu Cam.
+ Communications Tasking Order: Lệnh giao nhiệm vụ truyền thông.
+ Crude Tall Oil: Dầu cao thô.
+ Control Tower Operator: Nhà điều hành tháp điều khiển.
+ Container Terminal Odesa: Cảng Container Odesa.
+ Chronic Total Occlusion: Tắc hoàn toàn mãn tính.
+ Cyprus Tourism Organisation: Tổ chức Du lịch Síp.
+ Cargo Terminal Operator: Nhà khai thác ga hàng hóa.
+ Chief Technological Officer: Giám đốc Công nghệ.
+ Community Treatment Orders: Lệnh điều trị cộng đồng.
+ Caribbean Tourism Organisation: Tổ chức Du lịch Caribe.
+ Community Tourism Organization: Tổ chức du lịch cộng đồng.
+ Central Telegraph Office: Văn phòng Điện báo Trung ương.
+ Certified Television Operator: Nhà điều hành truyền hình được chứng nhận.
+ Clock Tree Optimization: Tối ưu hóa cây đồng hồ.
+ Chief Marketing Officer: Trưởng phòng Marketing.
+ Chronic Total Occlusions: Tắc toàn bộ mãn tính.
+ China Tibet Online: Trung Quốc Tây Tạng trực tuyến.
+ Cease Trade Order: Lệnh ngừng giao dịch.
+ City Ticket Office: Phòng vé thành phố.
+ Central Traditional Orchestra: Dàn nhạc Truyền thống Trung ương.
+ Commonwealth Telecommunications Organization: Tổ chức Viễn thông Khối thịnh vượng chung.
+ Chief Treasury Officer: Giám đốc ngân quỹ.

Post Top Ad