MTTP là gì? Ý nghĩa của từ mttp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

MTTP là gì? Ý nghĩa của từ mttp

MTTP là gì ?

MTTP là “Microsomal Triglyceride Transfer Protein” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MTTP

MTTP có nghĩa “Microsomal Triglyceride Transfer Protein”, dịch sang tiếng Việt là “Protein chuyển chất béo trung tính microsomal”.

MTTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MTTP là “Microsomal Triglyceride Transfer Protein”.

Một số kiểu MTTP viết tắt khác:
+ MillionTrees NYC Training Program: Chương trình đào tạo MillionTrees NYC.

Post Top Ad