ICS là gì? Ý nghĩa của từ ics - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

ICS là gì? Ý nghĩa của từ ics

ICS là gì ?

ICS là “Internet Connection Sharing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ICS

ICS có nghĩa “Internet Connection Sharing”, dịch sang tiếng Việt là “Chia sẻ kết nối Internet”.

ICS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ICS là “Internet Connection Sharing”.

Một số kiểu ICS viết tắt khác:
+ Incident Command System: Hệ thống chỉ huy sự cố.
+ Indian Civil Service: Dịch vụ dân sự Ấn Độ.
+ International Citizen Service: Dịch vụ công dân quốc tế.
+ International Commission on Stratigraphy: Ủy ban quốc tế về địa tầng.
+ International Classification for Standards: Phân loại quốc tế về tiêu chuẩn.
+ International Correspondence School: Trường Thư tín Quốc tế.
+ Institute for Computational Sustainability: Viện tính toán bền vững.
+ International Churchill Society: Hiệp hội Churchill quốc tế.
+ Ice Cream Sandwich: Bánh sandwich kem.
+ Integrated circuits: Mạch tích hợp.
+ Image Cytometry Standard: Tiêu chuẩn tế bào học hình ảnh.
+ Information Computer Systems: Hệ thống máy tính thông tin.
+ Immigration and Custom Security: Nhập cư và an ninh hải quan.
+ International Community School: Trường cộng đồng quốc tế.
+ InterConnected System: Hệ thống kết nối.
+ Institute of Chartered Shipbrokers: Viện môi giới tàu biển.
+ International Code of Signals: Mã tín hiệu quốc tế.
+ Indian Civil Services: Dịch vụ dân sự Ấn Độ.
+ Institute of Cognitive Science: Viện khoa học nhận thức.
+ International Correspondence Schools: Trường Báo Chí Quốc Tế.
+ Import Credit Scheme: Chương trình tín dụng nhập khẩu.
+ Inter-orbit Communication System: Hệ thống liên lạc giữa các quỹ đạo.
+ Industrial Control Systems: Hệ thống điều khiển công nghiệp.
+ Institute for Christian Studies: Viện nghiên cứu Kitô giáo.
+ Island Conservation Society: Hiệp hội bảo tồn đảo.
+ Internet Chess Server: Máy chủ cờ vua Internet.
+ Identification Codes: Mã nhận dạng.
+ Ion Channel Switch: Công tắc kênh ion.
+ International Camellia Society: Hiệp hội hoa trà quốc tế.
+ International Chamber of Shipping: Phòng vận chuyển quốc tế.
+ Intelligence Community Standard: Tiêu chuẩn cộng đồng tình báo.
+ International Cinephile Society: Hiệp hội điện ảnh quốc tế.
+ Internal Countermeasures System: Hệ thống biện pháp đối phó nội bộ.
+ Industrial Control System: Hệ thống điều khiển công nghiệp.
+ Integrated Combat System: Hệ thống chiến đấu tích hợp.
+ Internal Control Systems: Hệ thống kiểm soát nội bộ.
+ Isolation Condenser System: Hệ thống ngưng tụ cách ly.
+ Israel Cassini Soldner: Cassini Soldner của Israel.
+ International Continence Society: Hội liên tục quốc tế.
+ Inmate Calling Service: Dịch vụ gọi tù nhân.
+ Interacting Cognitive Subsystems: Tương tác các hệ thống con nhận thức.
+ Intelligence Collection Center: Trung tâm thu thập thông tin tình báo.
+ Investment Court System: Hệ thống tòa án đầu tư.
+ Inhaled corticosteroid: corticosteroid dạng hít.
+ Index of Consumer Sentiment: Chỉ số Tâm lý Người tiêu dùng.
+ Import Certificates: Giấy chứng nhận nhập khẩu.
+ Image-based Clearing System: Hệ thống xóa dựa trên hình ảnh.
+ Integrated Care System: Hệ thống chăm sóc tích hợp.
+ Image Correlation Spectroscopy: Quang phổ tương quan hình ảnh.
+ Immigration and Customs Security: An ninh xuất nhập cảnh và hải quan.
+ Immersion Composition Society: Hiệp hội sáng tác ngâm.
+ International Chili Society: Hiệp hội ớt quốc tế.
+ Integrated Combat Solution: Giải pháp chiến đấu tích hợp.
+ Integrated Collector Storage: Bộ lưu trữ tích hợp.
+ Integrated Communication System: Hệ thống truyền thông tích hợp.
+ Imperial Civil Services: Dịch vụ dân sự hoàng gia.
+ International College of Surgeons: Cao đẳng bác sĩ phẫu thuật quốc tế.
+ International Classification System: Hệ thống phân loại quốc tế.
+ Inverted Compression System: Hệ thống nén ngược.
+ In Channel Select: Trong Kênh Chọn.
+ Intelligent Combat Sight: Tầm nhìn chiến đấu thông minh.
+ International Corporate Strategy: Chiến lược doanh nghiệp quốc tế.
+ International Communist Seminar: Hội thảo cộng sản quốc tế.
+ Institute of Computing Studies: Viện nghiên cứu máy tính.
+ Intercontinental Church Society: Hiệp hội nhà thờ liên lục địa.
+ Integrated Control System: Hệ thống điều khiển tích hợp.
+ Indian Cultural Society: Xã hội văn hóa Ấn Độ.
+ Industrial Commercial Supplies: Vật tư thương mại công nghiệp.
+ International Communications Satellite: Vệ tinh liên lạc quốc tế.
+ Information and Computer Science: Thông tin và Khoa học Máy tính.
+ International Council of Spiritualists: Hội đồng tâm linh quốc tế.
+ Improved Cook Stoves: Bếp Cải tiến.
+ Interregional Connectivity Study: Nghiên cứu kết nối liên vùng.
+ Intragroup Conflict Scale: Quy mô xung đột nội bộ.
+ Inquilabi Communist Sangathan: Inquilabi cộng sản Sangathan.
+ International Contract Specialists: Chuyên gia hợp đồng quốc tế.
+ Integrated Cargo System: Hệ thống hàng hóa tích hợp.
+ Improved Cooking Stoves: Bếp Cải tiến.
+ Indonesia Cellular Show: Triển lãm di động Indonesia.
+ Indigenous Community Survey: Khảo sát cộng đồng bản địa.
+ Iranian Cheetah Society: Hiệp hội Cheetah Iran.
+ Institute of Cham Studies: Viện Nghiên cứu Chăm.
+ Incident Capturing System: Hệ thống chụp sự cố.
+ Institute for Compensation Studies: Viện nghiên cứu bồi thường.
+ Institute of Computer Science: Viện Khoa học Máy tính.
+ Immaculate Conception School: Trường Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
+ Independent Clinical Services: Dịch vụ lâm sàng độc lập.
+ Inverse Compton Scattering: Tán xạ Compton ngược.
+ International Coastal Symposium: Hội nghị chuyên đề ven biển quốc tế.
+ Israel Chemical Society: Hiệp hội hóa học Israel.
+ Interferometer Control System: Hệ thống điều khiển giao thoa kế.
+ International Collectors Society: Hiệp hội các nhà sưu tập quốc tế.
+ Indian Convent School: Trường tu viện Ấn Độ.
+ International Charismatic Service: Dịch Vụ Đặc Sủng Quốc Tế.
+ Information and Communication Science: Khoa học Thông tin và Truyền thông.
+ International Conference on Supercomputing: Hội nghị quốc tế về siêu máy tính.
+ Imperial Civil Service: Dịch vụ dân sự hoàng gia.
+ Integrated Connectionist/Symbolic: Kết nối tích hợp/Symbolic.
+ Intermountain Christian School: Trường Công giáo Intermountain.
+ Irish Computer Society: Hiệp hội máy tính Ireland.
+ Information Communication Systems: Hệ thống thông tin liên lạc.
+ Institut Charles Sadron: Viện Charles Sadron.
+ Institute of Clinical Sciences: Viện khoa học lâm sàng.
+ Industria Ceramica Salernitana: Công nghiệp Gốm sứ Salernitana.
+ Institute of Control Sciences: Viện khoa học điều khiển.
+ Independence Care System: Hệ thống chăm sóc độc lập.
+ Institute for Culture and Society: Viện Văn hóa và Xã hội.
+ Investor Court System: Hệ thống tòa án nhà đầu tư.
+ Integrated Control Systems: Hệ thống điều khiển tích hợp.
+ Initial Construction Segment: Phân đoạn xây dựng ban đầu.
+ Inner Campus Shuttle: Xe đưa đón trong khuôn viên trường.
+ Internal Cost Savings: Tiết kiệm chi phí nội bộ.
+ International Channel Shanghai: Kênh quốc tế Thượng Hải.
+ Index of Cluster Size: Chỉ số kích thước cụm.
+ Institute for Computer Science: Viện Khoa học Máy tính.
+ Israeli Cassini Soldner: Máy hàn Cassini của Israel.
+ Intercalated Conglomerates and Sandstones: Đá kết và sa thạch xen kẽ.
+ Integration Cloud Service: Tích hợp dịch vụ đám mây.
+ Information, Communication & Society: Thông tin, Truyền thông & Xã hội.
+ Islamic Charitable Society: Hội từ thiện Hồi giáo.
+ IMS Centralized Services: Dịch vụ tập trung IMS.
+ Integrated Computer Society: Hiệp hội máy tính tích hợp.
+ International Character Set: Bộ ký tự quốc tế.
+ Institute of Commonwealth Studies: Viện nghiên cứu khối thịnh vượng chung.
+ Institute for Conflict Studies: Viện nghiên cứu xung đột.
+ Institute of Child Study: Viện nghiên cứu trẻ em.
+ Incremental Change System: Hệ thống thay đổi gia tăng.
+ Institute for Cognitive Science: Viện khoa học nhận thức.
+ INFORMS Computing Society: THÔNG TIN Xã hội điện toán.
+ Internal Control System: Hệ thống kiểm soát nội bộ.
+ Integrated Computer System: Hệ thống máy tính tích hợp.
+ International Citizenship Service: Dịch vụ công dân quốc tế.
+ International Computer Symposium: Hội nghị chuyên đề máy tính quốc tế.
+ Integrated Court System: Hệ thống tòa án tích hợp.
+ International Congress of Surgeons: Đại hội bác sĩ phẫu thuật quốc tế.
+ Invariant Coordinate System: Hệ tọa độ bất biến.
+ Immotile Cilia Syndrome: Hội chứng lông mao bất động.
+ Insurance Corporation of Singapore: Tổng công ty bảo hiểm Singapore.
+ Interbank Clearing System: Hệ thống thanh toán bù trừ liên ngân hàng.
+ Institute of Communications Studies: Viện Nghiên cứu Truyền thông.
+ International Committee of Slavists: Ủy ban Quốc tế của những người theo chủ nghĩa Xla-vơ.
+ International Ceramics Studio: Xưởng gốm sứ quốc tế.
+ International Congress of Speleology: Đại hội quốc tế về Speleology.
+ International Council for Science: Hội đồng khoa học quốc tế.

Post Top Ad