LDK là gì? Ý nghĩa của từ ldk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

LDK là gì? Ý nghĩa của từ ldk

LDK là gì ?

LDK là “Democratic League of Kosovo” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LDK

LDK có nghĩa “Democratic League of Kosovo”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn Dân chủ Kosovo”.

LDK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LDK là “Democratic League of Kosovo”.

Một số kiểu LDK viết tắt khác:
+ Lumir Abdixhiku: Ánh sáng Abdixhiku.
+ Lahn-Dill-Kreis.

Post Top Ad