WW là gì? Ý nghĩa của từ ww - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

WW là gì? Ý nghĩa của từ ww

WW là gì ?

WW là “Worldwide” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WW

WW có nghĩa “Worldwide”, dịch sang tiếng Việt là “Toàn cầu”.

WW là viết tắt của từ gì ?

Từ được viết tắt bằng WW là “Worldwide”.

Một số kiểu WW viết tắt khác:
+ West of Washington: Phía Tây Washington.
+ Weight Watchers: Theo dõi trọng lượng.
+ West Ward: Phường Tây.
+ Willamette Week: Tuần lễ Willamette.
+ Wotan Weich.
+ Whitewater: Suối nước trắng.
+ Wetlands Work!: Đất ngập nước làm việc!.
+ Widya Wiwaha.
+ Washington Wellness: Sức khỏe Washington.
+ Wingcom Watchdog: Cơ quan giám sát Wingcom.
+ Weather Wing: Cánh thời tiết.
+ Women's Worlds: Thế giới phụ nữ.

Post Top Ad