PWB là gì? Ý nghĩa của từ pwb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

PWB là gì? Ý nghĩa của từ pwb

PWB là gì ?

PWB là “Printed Wiring Board” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PWB

PWB có nghĩa “Printed Wiring Board”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng mạch in”.

PWB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PWB là “Printed Wiring Board”.

Một số kiểu PWB viết tắt khác:
+ Pacific Warfare Board: Ban chiến tranh Thái Bình Dương.
+ Programmer's Workbench: Bàn làm việc của lập trình viên.
+ Psychological Well-Being: Tâm lý lành mạnh.
+ Parks Without Borders: Công Viên Không Biên Giới.
+ Psychological Warfare Branch: Chi nhánh chiến tranh tâm lý.
+ Perak Water Board: Ban Nước Perak.
+ Partial Weight Bearing: Mang trọng lượng một phần.
+ Public Works Board: Ban công trình công cộng.
+ Pro Wrestling Bushido: Võ sĩ đạo đấu vật chuyên nghiệp.
+ Philadelphia, Wilmington and Baltimore: Philadelphia, Wilmington và Baltimore.

Post Top Ad