BM3 là gì? Ý nghĩa của từ bm3 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

BM3 là gì? Ý nghĩa của từ bm3

BM3 là gì ?

BM3 là “Middle Bronze Age” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BM3

BM3 có nghĩa “Middle Bronze Age”, dịch sang tiếng Việt là “Thời đại đồ đồng giữa”.

BM3 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BM3 là “Middle Bronze Age”.

Post Top Ad