URD là gì? Ý nghĩa của từ urd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

URD là gì? Ý nghĩa của từ urd

URD là gì ?

URD là “User Tequirement(s) Document” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ URD

URD có nghĩa “User Tequirement(s) Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu Yêu cầu người dùng”.

URD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng URD là “User Tequirement(s) Document”.

Một số kiểu URD viết tắt khác:
+ Union for Democratic Renewal: Liên minh Đổi mới Dân chủ.
+ Uncertainty Rule Dialect: Quy luật bất định.
+ University of Religions and Denominations: Đại học Tôn giáo và Hệ phái.
+ Union for Renewal and Democracy: Liên minh Đổi mới và Dân chủ.

Post Top Ad