ESF là gì? Ý nghĩa của từ esf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

ESF là gì? Ý nghĩa của từ esf

ESF là gì ?

ESF là “European Safety Federation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ESF

ESF có nghĩa “European Safety Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn An toàn Châu Âu”.

ESF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ESF là “European Safety Federation”.

Một số kiểu ESF viết tắt khác:
+ Environmental Science and Forestry: Khoa học Môi trường và Lâm nghiệp.
+ European Science Foundation: Quỹ Khoa học Châu Âu.
+ European Social Forum: Diễn đàn xã hội châu Âu.
+ Electro Sinter Forging: Rèn điện thiêu kết.
+ English Schools Foundation: Tổ chức các trường Anh ngữ.
+ Exchange Stabilization Fund: Quỹ bình ổn hối đoái.
+ European Social Fund: Quỹ xã hội châu Âu.
+ European Softball Federation: Liên đoàn bóng mềm châu Âu.
+ Empowering Spirits Foundation: Trao quyền cho Spirits Foundation.
+ Extended superframe : Siêu khung mở rộng.
+ Esperantic Studies Foundation: Tổ chức Nghiên cứu Quốc tế ngữ.
+ European Ski Federation: Liên đoàn Trượt tuyết Châu Âu.
+ Exatron Stringy Floppy: Đĩa mềm chuỗi Exatron.
+ Electrical Safety Form: Biểu Mẫu An Toàn Điện.
+ Experience Sampling Form: Phiếu lấy mẫu kinh nghiệm.
+ Economic Support Funds: Quỹ hỗ trợ kinh tế.
+ Expeditionary Strike Force: Lực lượng tấn công viễn chinh.
+ Emergency Support Function: Chức năng hỗ trợ khẩn cấp.
+ Eastern Sea Frontier: Biên Giới Biển Đông.
+ European Sambo Federation: Liên đoàn Sambo Châu Âu.
+ East Sea Fleet: Hạm đội Biển Đông.
+ Embedded Solutions Framework: Khung giải pháp nhúng.
+ Extended Super Frame: Siêu khung mở rộng.
+ Emergency Student Fund: Quỹ sinh viên khẩn cấp.
+ Early Skeletal Fossils: Hóa thạch xương sớm.
+ European Squash Federation: Liên đoàn bóng bầu dục châu Âu.
+ e-Sports Federation: Liên đoàn thể thao điện tử.
+ Emergency Support Functions: Chức năng hỗ trợ khẩn cấp.
+ Emmanuel Schools Foundation: Tổ chức trường học Emmanuel.
+ European Services Forum: Diễn đàn Dịch vụ Châu Âu.
+ Economic Support Fund: Quỹ hỗ trợ kinh tế.
+ Equatorial Spread-F: Trải rộng xích đạo-F.
+ European Statistical Forum: Diễn đàn Thống kê Châu Âu.
+ English Stone Forum: Đàn Đá Anh.
+ European School of Finance: Trường Tài chính Châu Âu.
+ Engineering Support Flight: Chuyến bay hỗ trợ kỹ thuật.
+ Evans Solar Facility: Cơ sở năng lượng mặt trời Evans.
+ European Speleological Federation: Liên đoàn nhà thám hiểm châu Âu.

Post Top Ad