BKB là gì? Ý nghĩa của từ bkb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

BKB là gì? Ý nghĩa của từ bkb

BKB là gì ?

BKB là “Big Knockout Boxing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BKB

BKB có nghĩa “Big Knockout Boxing”, dịch sang tiếng Việt là “Quyền anh loại trực tiếp lớn”.

BKB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BKB là “Big Knockout Boxing”.

Một số kiểu BKB viết tắt khác:
+ Brooklyn Boulders: Đá tảng Brooklyn.
+ Berggren Kerslake Band: Ban nhạc Berggren Kerslake.
+ Bridget Kelly Band: Ban nhạc Bridget Kelly.
+ Booyoung Khmer Bank: Ngân hàng Booyoung Khmer.

Post Top Ad