BPSD là gì? Ý nghĩa của từ bpsd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

BPSD là gì? Ý nghĩa của từ bpsd

BPSD là gì ?

BPSD là “Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BPSD

BPSD có nghĩa “Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia”, dịch sang tiếng Việt là “Các triệu chứng hành vi và tâm lý của chứng mất trí nhớ”.

BPSD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BPSD là “Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia”.

Một số kiểu BPSD viết tắt khác:
+ Barrels Per Stream Day: Thùng mỗi ngày phát trực tuyến.
+ British Primary School Dhaka: Trường tiểu học Anh Dhaka.
+ Bartlesville Public School District: Học Khu Công Lập Bartlesville.

Post Top Ad