BYOD là gì? Ý nghĩa của từ byod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 8 tháng 8, 2023

BYOD là gì? Ý nghĩa của từ byod

BYOD là gì ?

BYOD là “Bring Your Own Device” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BYOD

BYOD có nghĩa “Bring Your Own Device”, dịch sang tiếng Việt là “Mang thiết bị của riêng bạn”.

BYOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BYOD là “Bring Your Own Device”.

Post Top Ad