CAPM là gì? Ý nghĩa của từ capm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

CAPM là gì? Ý nghĩa của từ capm

CAPM là gì ?

CAPM là “Capital Asset Pricing Model” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CAPM

CAPM có nghĩa “Capital Asset Pricing Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình định giá tài sản vốn”.

CAPM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CAPM là “Capital Asset Pricing Model”.

Một số kiểu CAPM viết tắt khác:
+ Certified Associate in Project Management : Liên kết được chứng nhận trong quản lý dự án.
+ Cory Aquino for President Movement: Cory Aquino cho Phong trào Tổng thống.
+ Chinese Academy of Preventive Medicine: Học viện y tế dự phòng Trung Quốc.
+ Confederation of African Modern Pentathlon: Liên đoàn năm môn phối hợp hiện đại châu Phi.

Post Top Ad