ACH là gì? Ý nghĩa của từ ach - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

ACH là gì? Ý nghĩa của từ ach

ACH là gì ?

ACH là “Air Change per Hour” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ ACH

ACH có nghĩa “Air Change per Hour”, dịch sang tiếng Việt là “Thay đổi không khí mỗi giờ”.

ACH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng ACH là “Air Change per Hour”.

Một số kiểu ACH viết tắt khác:
+ Acetylcholine: Axetylcholin.
+ Advanced Combat Helmet: Mũ bảo hiểm chiến đấu tiên tiến.
+ Automated Clearing House: Nhà thanh toán bù trừ tự động.
+ Analysis of Competing Hypotheses: Phân tích các giả thuyết cạnh tranh.
+ Allan Cup Hockey: Giải khúc côn cầu cúp Allan.
+ Airbus Corporate Helicopters: Máy bay trực thăng doanh nghiệp Airbus.
+ Auburn Community Hospital: Bệnh viện cộng đồng Auburn.
+ Automotive Components Holdings: Linh kiện ô tô Holdings.
+ Alberta Children Hospital: Bệnh viện nhi Alberta.
+ Acetone cyanohydrin: Axeton xyanohydrin.
+ Agricultural Chemistry: Hóa chất nông nghiệp.
+ ASEAN Culture House: Nhà văn hóa ASEAN.
+ Arkansas Children's Hospital: Bệnh viện nhi đồng Arkansas.
+ Akron Children's Hospital: Bệnh viện nhi Akron.
+ Australian Commonwealth Horse: Ngựa Khối thịnh vượng chung Úc.
+ Advocate Children's Hospital: Advocate bệnh viện nhi đồng.
+ Adelaide Children's Hospital: Bệnh viện nhi đồng Adelaide.
+ Australian Camp Hospital: Bệnh viện trại Úc.
+ Awo-omamma Community Hospital: Bệnh viện cộng đồng bản địa.

Post Top Ad