HANA là gì? Ý nghĩa của từ hana - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 17 tháng 8, 2023

HANA là gì? Ý nghĩa của từ hana

HANA là gì ?

HANA là “High-Definition Audio-Video Network Alliance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HANA

HANA có nghĩa “High-Definition Audio-Video Network Alliance”, dịch sang tiếng Việt là “Liên minh mạng âm thanh-video độ nét cao”.

HANA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HANA là “High-Definition Audio-Video Network Alliance”.

Một số kiểu HANA viết tắt khác:
+ HIV associated non-AIDS: HIV không liên quan đến AIDS.
+ Haiti National Airlines: Hãng hàng không quốc gia Haiti.

Post Top Ad