CCI là gì? Ý nghĩa của từ cci - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

CCI là gì? Ý nghĩa của từ cci

CCI là gì ?

CCI là “Commodity Channel Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCI

CCI có nghĩa “Commodity Channel Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số kênh hàng hóa”.

CCI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCI là “Commodity Channel Index”.

Một số kiểu CCI viết tắt khác:
+ Competition Commission of India: Ủy ban cạnh tranh của Ấn Độ.
+ Classic College International: Cao đẳng quốc tế cổ điển.
+ Concours Complet International: Concours Hoàn thành Quốc tế.
+ Charlson Comorbidity Index: Chỉ số bệnh đi kèm Charlson.
+ California Correctional Institution: Viện cải huấn California.
+ Castleton Commodities International: Castleton hàng hóa quốc tế.
+ Columbia Correctional Institution: Viện cải huấn Columbia.
+ Council of Common Interests: Hội đồng lợi ích chung.
+ Controlled Cryptographic Item: Mục mật mã được kiểm soát.
+ Concentration Camps Inspectorate: Thanh tra trại tập trung.
+ Center for Creative Imaging: Trung tâm hình ảnh sáng tạo.
+ Consumer Confidence Index: Chỉ số niềm tin người tiêu dùng.
+ Custom Coasters International: Đế lót ly tùy chỉnh quốc tế.
+ Chernobyl Children International: Quốc tế trẻ em Chernobyl.
+ Cultural Center of India: Trung tâm Văn hóa Ấn Độ.
+ Crisis Control Intelligence: Tình báo kiểm soát khủng hoảng.
+ Canadian Conservation Institute: Viện bảo tồn Canada.
+ Chamber of Commerce and Industry: Phòng Thương mại và Công nghiệp.
+ Confederazione Calcistica Italiana.
+ Central Correctional Institution: Viện cải huấn trung ương.
+ Clear Channel International: Xóa kênh quốc tế.
+ Citizens Commission of Inquiry: Ủy ban điều tra công dân.
+ Convergence and Competitiveness Instrument: Công cụ hội tụ và cạnh tranh.
+ Clinton Climate Initiative: Sáng kiến Khí hậu Clinton.
+ Centro Canario Independiente: Trung tâm Canario Independiente.
+ Controlled Cryptographic Items: Các mục mật mã được kiểm soát.
+ Coded-Call Indicator: Chỉ báo cuộc gọi được mã hóa.
+ Concentration Camps Inspector: Thanh tra trại tập trung.
+ California Correctional Center: Trung tâm Cải huấn California.
+ Chillicothe Correctional Institution: Viện cải huấn Chillicothe.
+ Caldwell Corporation International: Tổng công ty Caldwell quốc tế.
+ Civilian Criminal Investigators: Điều tra viên hình sự dân sự.
+ Consumer Credit Insurance: Bảo hiểm tín dụng tiêu dùng.
+ City Changers Institute: Học viện thay đổi thành phố.
+ Carlyle Cardinal Ireland: Đức Hồng Y Carlyle Ireland.
+ Cache Coherent Interconnect: Kết nối mạch lạc bộ nhớ cache.
+ Chronic Condition Indicator: Chỉ báo tình trạng mãn tính.
+ Centenary Collegiate Institute: Học viện đại học Centenary.
+ Cinema City International: Thành Phố Điện Ảnh Quốc Tế.
+ Courant Communiste Internationaliste: Chủ nghĩa cộng sản quốc tế Courant.
+ Crankcase Cylinder Injection: Crankcase xi lanh tiêm.
+ Christian Church International: Nhà thờ Cơ đốc giáo Quốc tế.
+ Center for Copyright Information: Trung tâm thông tin bản quyền.
+ Canadian Condominium Institute: Viện chung cư Canada.
+ Coolabah Capital Investments: Đầu tư vốn Coolabah.
+ Copy Control Information: Sao chép thông tin kiểm soát.
+ Co-channel interference: Nhiễu đồng kênh.
+ Cleveland-Cliffs Iron: Cleveland-Cliffs Sắt.
+ College Conference of Illinois: Hội nghị đại học Illinois.
+ Committee on Critical Infrastructure: Ủy ban về cơ sở hạ tầng quan trọng.
+ Christian Camping International: Cắm trại Christian quốc tế.
+ Cleft-Children International: Quốc tế trẻ em hở hàm ếch.
+ Critical Communications Infrastructure: Cơ sở hạ tầng truyền thông quan trọng.
+ Center for Computational Innovations: Trung tâm đổi mới tính toán.
+ Celtic Coin Index: Chỉ số đồng xu Celtic.
+ Cotabato City Institute: Học viện thành phố Cotabato.
+ Coded-Call Indicators: Chỉ báo cuộc gọi được mã hóa.
+ Command Control Interface: Giao diện điều khiển lệnh.
+ Comic Con India: Comic Con Ấn Độ.
+ Cambridge Conservation Initiative: Sáng kiến bảo tồn Cambridge.
+ Conservation Cotton Initiative: Sáng kiến bông bảo tồn.
+ Cooper Communities Inc.: Cộng đồng Cooper Inc..
+ Coastal Catchments Initiative: Sáng kiến lưu vực ven biển.
+ Clean Coast Index: Chỉ số bờ biển sạch.
+ Creative Commons International: Creative Commons quốc tế.
+ Customer-Centric Initiative: Sáng kiến lấy khách hàng làm trung tâm.
+ Control Command Interpreter: Trình thông dịch lệnh điều khiển.
+ Comprehensive Community Infrastructure: Cơ sở hạ tầng cộng đồng toàn diện.
+ Close Combat Institute: Học viện cận chiến.
+ Cardijn Community India: Cộng đồng Cardijn Ấn Độ.
+ Christian Communications Institute: Viện truyền thông Kitô giáo.
+ Cambridge Conservative Initiative: Sáng kiến ​​Bảo thủ Cambridge.
+ Chinese Culinary Institute: Học viện ẩm thực Trung Quốc.
+ Columbus Culinary Institute: Học viện ẩm thực Columbus.
+ Centre for Cellular Imaging: Trung tâm hình ảnh tế bào.
+ Center for Chronic Immunodeficiency: Trung tâm suy giảm miễn dịch mãn tính.
+ Cape, Coast, and Islands: Mũi, Bờ biển và Quần đảo.
+ Collegiate Championship Invitational.
+ Common Compiler Infrastructure: Cơ sở hạ tầng trình biên dịch chung.
+ Center for Community Innovation: Trung tâm Đổi mới Cộng đồng.
+ Central Campesina Independiente: Trung tâm Campesina Independiente.
+ Community Coalition Initiative: Sáng kiến liên minh cộng đồng.
+ Community College Initiative: Sáng kiến Cao đẳng Cộng đồng.
+ Cotton Council International: Hội đồng bông quốc tế.
+ Council of Churches in Indonesia: Hội đồng Giáo hội Indonesia.
+ Christian Communication Institute: Viện truyền thông Kitô giáo.
+ Catholic Church insurances: Bảo hiểm Giáo hội Công giáo.
+ Community Cohesion Initiative: Sáng kiến gắn kết cộng đồng.
+ Canadian Crude Index: Chỉ số thô của Canada.
+ Cybercrime Investigation: Điều tra tội phạm mạng.
+ Conference Call International: Cuộc gọi hội nghị quốc tế.
+ Centers for Chemical Innovation: Trung tâm đổi mới hóa học.
+ Community Coordination Initiative: Sáng kiến điều phối cộng đồng.
+ Canadian Consumer Initiative: Sáng kiến người tiêu dùng Canada.
+ Collingwood Collegiate Institute: Học viện Collingwood Collegiate.
+ Cotton Club International: Câu lạc bộ bông quốc tế.
+ Climate Change Initiative: Sáng kiến biến đổi khí hậu.
+ Cobourg Collegiate Institute: Học viện Cao đẳng Cobourg.
+ Caribbean Cultural International: Caribe Văn hóa Quốc tế.
+ Council of Common Interest: Hội đồng lợi ích chung.
+ Communication Climate Inventory: Kiểm kê môi trường truyền thông.

Post Top Ad