HPC là gì? Ý nghĩa của từ hpc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

HPC là gì? Ý nghĩa của từ hpc

HPC là gì ?

HPC là “High Performance Computing” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HPC

HPC có nghĩa “High Performance Computing”, dịch sang tiếng Việt là “Máy tính hiệu năng cao”.

HPC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HPC là “High Performance Computing”.

Một số kiểu HPC viết tắt khác:
+ Hydroxypropyl cellulose: Xenlulô hydroxypropyl.
+ High Performance Computer: Máy tính hiệu suất cao.
+ Hmar People's Convention: Hội nghị Nhân dân Hmar.
+ Hindustan Paper Corporation: Tập đoàn giấy Hindustan.
+ Hasty Pudding cipher: Mật mã Pudding vội vàng.
+ Heads Per Cylinder: Thủ trưởng mỗi xi lanh.
+ Hawaiian Pineapple Company: Công ty Dứa Hawaii.
+ Hydro Processing Catalysts: Chất xúc tác xử lý thủy điện.
+ Health Professions Council: Hội đồng nghề nghiệp y tế.
+ History of Presenting Complaint: Lịch sử trình bày khiếu nại.
+ Hydrometeorological Prediction Center: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn.
+ Home and Personal Care: Chăm sóc gia đình và cá nhân.
+ High Pressure Compressor: Máy nén cao áp.
+ HP axial compressor: Máy nén hướng trục HP.
+ High Potency Cannabis: Cần sa hiệu lực cao.
+ High Power Committee: Ủy ban quyền lực cao.
+ High Powered Committee: Ủy ban quyền lực cao.
+ Hydraulic Press Channel: Kênh ép thủy lực.
+ Heads-up Poker Circuit: Mạch Poker đối đầu.
+ High Peace Council: Hội đồng hòa bình cao.
+ Himalayan People's Channel: Kênh nhân dân Himalaya.
+ High Power Charging: Sạc công suất cao.
+ Hindawi Publishing Corporation: Công ty xuất bản Hindawi.
+ Human Performance Center: Trung tâm hiệu suất con người.
+ Hydraulic Piston Corer: Lõi piston thủy lực.
+ Hodgenville Pentecostal Church: Nhà thờ Ngũ Tuần Hodgenville.
+ Home Purchasing Club: Câu lạc bộ mua nhà.
+ Hybrid Photon Counting: Đếm photon lai.
+ Hanna Paulsberg Concept: Khái niệm Hanna Paulsberg.
+ Historic Preservation Commission: Ủy ban bảo tồn lịch sử.
+ Health Promotion Centre: Trung tâm nâng cao sức khỏe.
+ Halifax Port Corporation: Tổng công ty Cảng Halifax.
+ High-Performance Center: Trung tâm hiệu suất cao.
+ Hermann Park Conservancy: Khu bảo tồn công viên Hermann.
+ High Productivity Applications: Ứng dụng năng suất cao.
+ Historic Peace Churches: Nhà thờ hòa bình lịch sử.
+ Health Professions Center: Trung tâm Nghề Y tế.
+ Health Professions Campus: Cơ sở Nghề Y tế.
+ Horseshoe Poker Championships: Giải vô địch Poker móng ngựa.
+ Hall Presidents Council: Hội trường Chủ tịch Hội đồng.
+ Hiroshima Peacebuilders Center: Trung tâm hòa bình Hiroshima.
+ Hague Pop Centre: Trung tâm nhạc pop Hague.
+ Hello Pro! Channel: Xin chào Pro! Kênh.
+ High Performance Center: Trung tâm hiệu suất cao.
+ High Pass Challenge: Thử thách vượt qua cao.
+ Hydrometeorogical Prediction Center: Trung tâm Dự báo KTTV.
+ Hydrometeorological Prediction Center : Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn.

Post Top Ad