JBOD là gì? Ý nghĩa của từ jbod - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

JBOD là gì? Ý nghĩa của từ jbod

JBOD là gì ?

JBOD là “Jewish Board of Deputies” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JBOD

JBOD có nghĩa “Jewish Board of Deputies”, dịch sang tiếng Việt là “Hội đồng đại biểu Do Thái”.

JBOD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JBOD là “Jewish Board of Deputies”.

Post Top Ad