MEA là gì? Ý nghĩa của từ mea - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

MEA là gì? Ý nghĩa của từ mea

MEA là gì ?

MEA là “Maintenance Engineering Analysis” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MEA

MEA có nghĩa “Maintenance Engineering Analysis”, dịch sang tiếng Việt là “Phân tích kỹ thuật bảo trì”.

MEA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MEA là “Maintenance Engineering Analysis”.

Một số kiểu MEA viết tắt khác:
+ Middle East Airlines: Hãng hàng không Trung Đông.
+ Metropolitan Employment Area: Khu vực việc làm đô thị.
+ Monoethanolamine.
+ Means–ends analysis: Phân tích phương tiện-kết quả.
+ Ministry of External Affairs: Bộ Ngoại giao.
+ Membrane Electrode Assembly: Lắp ráp điện cực màng.
+ Multi-Environment Ammunition: Đạn dược đa môi trường.
+ Membrane Electrode Assemblies: Cụm điện cực màng.
+ Michigan Education Association: Hiệp hội giáo dục Michigan.
+ Middle East Association: Hiệp hội Trung Đông.
+ Multilateral Environmental Agreement: Hiệp định môi trường đa phương.
+ Master of Engineering Administration: Thạc sĩ quản trị kỹ thuật.
+ Middle East and Africa: Trung Đông và Châu Phi.
+ Metropolitan Electricity Authority: Điện lực TP..
+ Municipal Employees Association: Hiệp hội nhân viên thành phố.
+ Multi-Role Enforcement Aircraft: Máy bay thực thi đa vai trò.
+ Monitor, Evaluate and Assess: Giám sát, Đánh giá và Đánh giá.
+ Multiple Endocrine Adenomatosis: Đa u tuyến nội tiết.
+ Malt Extract Agar: Thạch chiết xuất mạch nha.
+ Millennium Ecosystem Assessment: Đánh giá hệ sinh thái thiên niên kỷ.
+ Marine Engineering Artificer: Kỹ thuật viên hàng hải.
+ Multi Engine Aeroplane: Máy bay nhiều động cơ.
+ Materials and Equipment Acceptance: Nghiệm thu vật tư thiết bị.
+ Munich Center for the Economics of Aging: Trung tâm Kinh tế Lão hóa Munich.
+ Maintenance Engineering Agency: Cơ quan Kỹ thuật Bảo trì.
+ Multiple Electrode Aggregometry: Phép đo kết tụ nhiều điện cực.
+ Madrasi Education Association: Hiệp hội giáo dục Madrasi.
+ Middle East Award: Giải thưởng Trung Đông.
+ Multielectrode array: Mảng đa điện cực.
+ Media Exposure and Appraisal: Tiếp xúc và đánh giá truyền thông.
+ Matanuska Electric Association: Hiệp hội điện Matanuska.
+ Milking Equipment Association: Hiệp hội thiết bị vắt sữa.
+ Minimum Enroute Altitude: Độ cao trên đường tối thiểu.
+ Maritime Employers Association: Hiệp hội sử dụng lao động hàng hải.
+ Marine Engineers Association: Hiệp hội kỹ sư hàng hải.
+ Minerals Education Australia: Giáo dục Khoáng sản Úc.
+ Macon East Academy: Học viện Đông Macon.
+ Mobile Excellence Awards: Giải thưởng di động xuất sắc.
+ Multilateral Environment Agreements: Hiệp định môi trường đa phương.
+ Multicultural Education Academy: Học viện giáo dục đa văn hóa.
+ Microwave Endometrial Ablation: Cắt bỏ nội mạc tử cung bằng lò vi sóng.
+ Minnesota Employers Association: Hiệp hội sử dụng lao động Minnesota.
+ Multilateral Environmental Agreements: Hiệp định môi trường đa phương.
+ Main Excavation Area: Khu vực đào chính.
+ Midwest Energy Association: Hiệp hội năng lượng Trung Tây.
+ Minnesota Education Association: Hiệp hội Giáo dục Minnesota.
+ Maximum Expected Accuracy: Độ chính xác dự kiến ​​tối đa.

Post Top Ad