DUH là gì? Ý nghĩa của từ duh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

DUH là gì? Ý nghĩa của từ duh

DUH là gì ?

DUH là “Demand Universal Healthcare” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DUH

DUH có nghĩa “Demand Universal Healthcare”, dịch sang tiếng Việt là “Nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn cầu”.

DUH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DUH là “Demand Universal Healthcare”.

Một số kiểu DUH viết tắt khác:
+ Deutsche Umwelthilfe.

Post Top Ad