UM là gì? Ý nghĩa của từ um - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

UM là gì? Ý nghĩa của từ um

UM là gì ?

UM là “Utilization Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UM

UM có nghĩa “Utilization Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý sử dụng”.

UM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UM là “Utilization Management”.

Một số kiểu UM viết tắt khác:
+ University of Montana: Đại học Montana.
+ Universal McCann.
+ University of Manila: Đại học Manila.
+ Union Movement: Phong trào công đoàn.
+ Union for Monaco: Liên minh cho Monaco.
+ University of Maryland: Đại học Maryland.
+ University of Malaya: Đại học Malaya.
+ University of Maastricht: Đại học Maastricht.
+ University of Minnesota: Đại học Minnesota.
+ University of Macau: Đại học Ma Cao.
+ University of Mississippi: Đại học Mississippi.
+ University of Michigan: Đại học Michigan.
+ University of Montemorelos: Đại học Montemorelos.
+ University of Miami: Đại học Miami.
+ User Modeling: Người dùng lập mô hình.
+ University of Manitoba: Đại học Manitoba.
+ Union Montreal: Công đoàn Montréal.
+ Unmounted Mint: Mint chưa đếm.

Post Top Ad