PFS là gì? Ý nghĩa của từ pfs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2023

PFS là gì? Ý nghĩa của từ pfs

PFS là gì ?

PFS là “Progression Free Survival” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PFS

PFS có nghĩa “Progression Free Survival”, dịch sang tiếng Việt là “Tiến trình sống sót miễn phí”.

PFS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PFS là “Progression Free Survival”.

Một số kiểu PFS viết tắt khác:
+ Property and Freedom Society: Xã hội sở hữu và tự do.
+ Picture Frame Seduction: Khung ảnh quyến rũ.
+ potassium fluorosilicate: Kali flosilicat.
+ Provincial Forest Service: Chi cục Lâm nghiệp tỉnh.
+ Patient's Friends Society: Hội bạn bè của bệnh nhân.
+ Perfect Forward Secrecy: Bí mật chuyển tiếp hoàn hảo.
+ Planetary Fourier Spectrometer: Máy quang phổ Fourier hành tinh.
+ Political Film Society: Hiệp hội điện ảnh chính trị.
+ Post-finasteride syndrome: Hội chứng hậu finasteride.
+ Personal Financial Specialist: Chuyên gia tài chính cá nhân.
+ Partnerships for Schools: Quan hệ đối tác cho các trường học.
+ Personal Financial Services: Dịch vụ tài chính cá nhân.
+ Picture Fuzzy Sets: Bộ ảnh mờ.
+ Probability of Fail Safe: Xác suất không an toàn.
+ Penang Free School: Trường học miễn phí Penang.
+ Protospacer Flanking Site: Trang web sườn Protospacer.
+ Professional Field Services: Dịch vụ hiện trường chuyên nghiệp.
+ Pay For Success: Trả tiền cho thành công.
+ Power of Food Scale: Sức mạnh của quy mô thực phẩm.
+ Pre-Feasibility Study: Nghiên cứu tiền khả thi.
+ Pulmonary Function System: Hệ thống chức năng phổi.
+ Professional File System: Hệ thống tệp chuyên nghiệp.
+ Philadelphia Folksong Society: Hội dân ca Philadelphia.
+ Pooled Film Services: Dịch vụ phim tổng hợp.
+ Philadelphia Financial Scholars: Học giả tài chính Philadelphia.
+ Pakistan Forest Service: Dịch vụ Lâm nghiệp Pakistan.
+ Parallel File System: Hệ thống tệp song song.
+ Pyeongyang Foreign School: Trường Ngoại ngữ Pyeongyang.
+ Princeton Friends School: Trường bạn bè Princeton.
+ Partnership for Success: Quan hệ đối tác để thành công.
+ Planet Finder Spectrograph: Máy quang phổ tìm hành tinh.
+ Protection Factors: Các yếu tố bảo vệ.
+ Physician Fee Schedule: Biểu phí bác sĩ.
+ Parents Financial Statement: Báo cáo tài chính của cha mẹ.

Post Top Ad