CGV là gì? Ý nghĩa của từ cgv - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

CGV là gì? Ý nghĩa của từ cgv

CGV là gì ?

CGV là “Cultural, Great, Vital” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CGV

CGV có nghĩa “Cultural, Great, Vital”, dịch sang tiếng Việt là “Văn hóa, Tuyệt vời, Quan trọng”.

CGV là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CGV là “Cultural, Great, Vital”.

Một số kiểu CGV viết tắt khác:
+ Charron, Girardot et Voigt: Charron, Girardot và Voigt.
+ Cor de la Generalitat Valenciana.
+ General Confederation of vine growers of the South: Tổng liên đoàn trồng nho Nam Bộ.

Post Top Ad