BTI là gì? Ý nghĩa của từ bti - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

BTI là gì? Ý nghĩa của từ bti

BTI là gì ?

BTI là “Branch Target Indicators” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BTI

BTI có nghĩa “Branch Target Indicators”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ tiêu mục tiêu của chi nhánh”.

BTI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BTI là “Branch Target Indicators”.

Một số kiểu BTI viết tắt khác:
+ Bacillus Thuringiensis Israelensis.
+ Bertelsmann Transformation Index: Chỉ số chuyển đổi Bertelsmann.
+ Baron Tornado Index: Chỉ số lốc xoáy nam tước.
+ Boyce Thompson Institute: Học viện Boyce Thompson.
+ Business Telecom, Inc.: Kinh doanh Viễn thông, Inc..
+ Beverage Testing Institute: Viện kiểm nghiệm nước giải khát.
+ Breaking The Impasse: Phá vỡ bế tắc.
+ Butwal Technical Institute: Viện kỹ thuật Butwal.
+ Bankers Trust International: Ngân hàng ủy thác quốc tế.
+ Before The Impact: Trước Tác Động.
+ Boston Theological Institute: Viện thần học Boston.
+ Border Timbers International: Gỗ biên giới quốc tế.
+ Branch Target Injection: Tiêm mục tiêu chi nhánh.
+ Binding Tariff Information: Thông tin thuế quan ràng buộc.
+ Bohol Technical Institute: Viện kỹ thuật Bohol.
+ Bias Temperature Instability: Sự không ổn định nhiệt độ thiên vị.
+ Bible Translation Institute: Viện Dịch Kinh Thánh.
+ Bioprocessing Technology Institute: Viện công nghệ xử lý sinh học.
+ Berks Technical Institute: Viện kỹ thuật Berks.
+ Bible Training Institute: Viện đào tạo Kinh Thánh.
+ Biotechnology Institute: Viện công nghệ sinh học.
+ Bachelor of Translation and Interpreting: Cử nhân Biên phiên dịch.
+ Beginning Teachers Institutes: Học viện giáo viên mới bắt đầu.

Post Top Ad