JDM là gì? Ý nghĩa của từ jdm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 24 tháng 8, 2023

JDM là gì? Ý nghĩa của từ jdm

JDM là gì ?

JDM là “Java Device Manager” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JDM

JDM có nghĩa “Java Device Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Trình quản lý thiết bị Java”.

JDM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JDM là “Java Device Manager”.

Một số kiểu JDM viết tắt khác:
+ Japanese Domestic Market: Thị trường trong nước Nhật Bản.
+ Juvenile dermatomyositis: Viêm da cơ vị thành niên.
+ Java Data Mining: Khai thác dữ liệu Java.
+ Jasubhai Digital Media: Truyền thông kỹ thuật số Jasubhai.
+ JoongAng Digital Media: Truyền thông kỹ thuật số JoongAng.
+ Japanese Domestic Model: Mẫu Nội Địa Nhật Bản.
+ Jersey Democratic Movement: Phong trào Dân chủ Jersey.
+ JSONiq Data Model: Mô hình dữ liệu JSONiq.
+ Judgement and Decision Making: Phán Quyết và Ra Quyết Định.

Post Top Ad