CIAO là gì? Ý nghĩa của từ ciao - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

CIAO là gì? Ý nghĩa của từ ciao

CIAO là gì ?

CIAO là “Component-Integrated ACE ORB” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CIAO

CIAO có nghĩa “Component-Integrated ACE ORB”, dịch sang tiếng Việt là “ACE ORB tích hợp thành phần”.

CIAO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CIAO là “Component-Integrated ACE ORB”.

Một số kiểu CIAO viết tắt khác:
+ Columbia International Affairs Online: Các vấn đề quốc tế Columbia trực tuyến.
+ Centro Italo-Americano per l'Opera.
+ Centre for Informatics and Applied Optimisation: Trung tâm Tin học và Tối ưu hóa ứng dụng.
+ Council of Italian American Organizations: Hội đồng các tổ chức người Mỹ gốc Ý.
+ Cooperation & Interoperability - Architecture & Ontology: Hợp tác & Khả năng tương tác - Kiến trúc & Ontology.
+ Conceptual & Intermedia Arts Online: Nghệ thuật khái niệm & trung gian trực tuyến.

Post Top Ad