HUS là gì? Ý nghĩa của từ hus - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2023

HUS là gì? Ý nghĩa của từ hus

HUS là gì ?

HUS là “Hemolytic–uremic syndrome” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HUS

HUS có nghĩa “Hemolytic–uremic syndrome”, dịch sang tiếng Việt là “Hội chứng tan máu-niệu”.

HUS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HUS là “Hemolytic–uremic syndrome”.

Một số kiểu HUS viết tắt khác:
+ Hospital District of Helsinki and Uusimaa: Khu bệnh viện Helsinki và Uusimaa.
+ Helsinky University Hospital: Bệnh viện Đại học Helsinki.
+ Hôpitaux Universitaires de Strasbourg: Đại học Hôpitaux Strasbourg.
+ Harlington Upper School: Trường trung học Harlington.

Post Top Ad