JES là gì? Ý nghĩa của từ jes - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2023

JES là gì? Ý nghĩa của từ jes

JES là gì ?

JES là “Job Entry Subsystem” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JES

JES có nghĩa “Job Entry Subsystem”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống con mục nhập công việc”.

JES là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JES là “Job Entry Subsystem”.

Một số kiểu JES viết tắt khác:
+ Jagdamba Education Society: Hiệp hội giáo dục Jagdamba.
+ Janatha Education Society: Hiệp hội giáo dục Janatha.
+ Jharsuguda Engineering School: Trường Kỹ thuật Jharsuguda.
+ Jonesboro Elementary School: Trường tiểu học Jonesboro.
+ Jat Educational Society: Hiệp hội giáo dục Jat.

Post Top Ad