CPK là gì? Ý nghĩa của từ cpk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

CPK là gì? Ý nghĩa của từ cpk

CPK là gì ?

CPK là “California Pizza Kitchen” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPK

CPK có nghĩa “California Pizza Kitchen”, dịch sang tiếng Việt là “Bếp Pizza California”.

CPK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPK là “California Pizza Kitchen”.

Một số kiểu CPK viết tắt khác:
+ Communist Party of Kampuchea: Đảng Cộng sản Campuchia.
+ Creatine phosphokinase.
+ Communist Party of Kenya: Đảng Cộng sản Kenya.
+ Communist Party of Korea: Đảng Cộng sản Triều Tiên.
+ Centrum Praw Kobiet.
+ Church of the Province of Kenya: Nhà thờ của tỉnh Kenya.
+ Congress of Peoples of Katanga: Đại hội Nhân dân Katanga.
+ Communist Party of Kazakhstan: Đảng Cộng sản Kazakhstan.
+ Communist Party of Kirghizia: Đảng Cộng sản Kirghizia.

Post Top Ad