GAD là gì? Ý nghĩa của từ gad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

GAD là gì? Ý nghĩa của từ gad

GAD là gì ?

GAD là “Generalized Anxiety Disorder” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GAD

GAD có nghĩa “Generalized Anxiety Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn lo âu lan toả”.

GAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GAD là “Generalized Anxiety Disorder”.

Một số kiểu GAD viết tắt khác:
+ glutamic acid decarboxylase: axit glutamic decarboxylase.
+ Gender and Development: Giới và Phát triển.
+ Government Actuary’s Department: Cục Thống kê Chính phủ.
+ General Armaments Department: Tổng cục Quân khí.
+ Grand Alliance for Democracy: Đại liên minh vì dân chủ.
+ Greenville Arena District: Khu đấu trường Greenville.
+ General Administration Department: Phòng hành chính tổng hợp.
+ General Anxiety Disorder: Rối loạn lo âu chung.
+ Geocentric Axial Dipole: Lưỡng cực trục địa tâm.
+ Government Actuary's Department: Cục Thống kê Chính phủ.
+ Genetic Association Database: Cơ sở dữ liệu hiệp hội di truyền.
+ General Anthropology Division: Phòng Nhân học đại cương.
+ Group on Arbitrary Detention: Nhóm về Giam giữ Tùy tiện.
+ Grove Airfield Development: Phát triển Sân bay Grove.
+ General Armaments Directorate: Tổng cục Quân khí.

Post Top Ad