GOS là gì? Ý nghĩa của từ gos - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 14 tháng 8, 2023

GOS là gì? Ý nghĩa của từ gos

GOS là gì ?

GOS là “Geographical Operations System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GOS

GOS có nghĩa “Geographical Operations System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống hoạt động địa lý”.

GOS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GOS là “Geographical Operations System”.

Một số kiểu GOS viết tắt khác:
+ Grid-Oriented Storage: Lưu trữ theo hướng lưới.
+ Galactooligosaccharides: Galactooligosacarit.
+ Gloucestershire Old Spots: Điểm cổ Gloucestershire.
+ Gross Operating Surplus: Tổng thặng dư hoạt động.
+ Game Optimizing Service: Dịch vụ tối ưu hóa trò chơi.
+ Geospatial One-Stop: Không gian địa lý một cửa.
+ Glasgow Outcome Score: Điểm kết quả của Glasgow.
+ Grade Of Service: Cấp độ dịch vụ.
+ Graduate Outcomes Survey: Khảo sát kết quả tốt nghiệp.
+ Guest Operating System: Hệ điều hành khách.
+ Global Ocean Sampling: Lấy mẫu đại dương toàn cầu.
+ Government of Sudan: Chính phủ Sudan.
+ Government Offices for the English Regions: Văn phòng chính phủ cho các khu vực tiếng Anh.
+ General Observers: Người quan sát chung.
+ Global Observing System: Hệ thống quan sát toàn cầu.
+ Glasgow Outcome Scale: Thang đo kết quả của Glasgow.
+ Group of Offshore Service: Nhóm dịch vụ Offshore.
+ Great Obstetrical Syndromes: Hội chứng sản khoa lớn.
+ Graphene Oxides: Ôxít graphene.
+ Global Outsourcing Summit: Hội nghị gia công phần mềm toàn cầu.
+ Georgia Ornithological Society: Hiệp hội Điểu học Georgia.

Post Top Ad