IPI là gì? Ý nghĩa của từ ipi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

IPI là gì? Ý nghĩa của từ ipi

IPI là gì ?

IPI là “Integrated Pulmonary Index” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPI

IPI có nghĩa “Integrated Pulmonary Index”, dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số phổi tích hợp”.

IPI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPI là “Integrated Pulmonary Index”.

Một số kiểu IPI viết tắt khác:
+ International Press Institute: Học viện báo chí quốc tế.
+ Inwald Personality Inventory: Bản kiểm kê tính cách Inwald.
+ Interproinvest: Liên doanh.
+ Institute of Photogrammetry and GeoInformation: Viện ảnh và thông tin địa lý.
+ International Prognostic Index: Chỉ số tiên lượng quốc tế.
+ Intelligent Peripheral Interface: Giao diện ngoại vi thông minh.
+ Illinois Policy Institute: Học viện Chính sách Illinois.
+ Institute for Policy Innovation: Viện đổi mới chính sách.
+ International Peace Institute: Viện Hòa bình Quốc tế.
+ Illumination Publishers International: Illumination Publishers Quốc tế.
+ Indian Political Intelligence: Tình báo chính trị Ấn Độ.
+ Income Protection Insurance: Bảo hiểm bảo vệ thu nhập.
+ Industrial Production Index: Chỉ số sản xuất công nghiệp.
+ Inter-processor interrupt: Ngắt giữa các bộ xử lý.
+ Institute for Private Investors: Viện đầu tư tư nhân.
+ Islamic Publications International: Ấn phẩm Hồi giáo quốc tế.
+ International Protein Index: Chỉ số protein quốc tế.
+ Image Permanence Institute: Viện vĩnh viễn hình ảnh.
+ Imaginal Processes Inventory: Hàng tồn kho quy trình tưởng tượng.
+ International Policing Institute: Viện cảnh sát quốc tế.
+ Inter-Pulse Interval: Khoảng thời gian giữa các xung.
+ Institute of Plant Industry: Viện Công nghiệp Thực vật.
+ Indian Phonographic Industry: Công nghiệp ghi âm Ấn Độ.
+ International Public Information: Thông tin công cộng quốc tế.
+ Institute for Protein Innovation: Viện Đổi mới Protein.
+ Intellectual Property Institute: Viện sở hữu trí tuệ.
+ Irish Planning Institute: Viện quy hoạch Ireland.
+ Interested Party Information: Thông tin bên quan tâm.
+ Imperativus Pro Infinitivo.
+ Image Processing and Interchange: Xử lý và trao đổi hình ảnh.
+ International Pacific Institute: Viện Thái Bình Dương Quốc tế.
+ International Preparatory Institute: Học viện dự bị quốc tế.
+ International Potash Institute: Viện Kali Quốc tế.
+ International Procurement Instrument: Công cụ mua sắm quốc tế.
+ Imaginal Process Inventory: Hàng tồn kho quá trình tưởng tượng.
+ Institute for Plastics Innovation: Viện Đổi mới Nhựa.
+ International Parking Institute: Viện đậu xe quốc tế.
+ Independent Placentine Initiative: Sáng kiến ​​nhau thai độc lập.
+ Imperial Pacific International: Quốc tế Hoàng gia Thái Bình Dương.
+ Institute of Professional Innovators: Viện đổi mới chuyên nghiệp.
+ Indian Police Institute: Học viện cảnh sát Ấn Độ.

Post Top Ad