OSCE là gì? Ý nghĩa của từ osce - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

OSCE là gì? Ý nghĩa của từ osce

OSCE là gì ?

OSCE là “Organization for Security and Cooperation in Europe” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ OSCE

OSCE có nghĩa “Organization for Security and Cooperation in Europe”, dịch sang tiếng Việt là “Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu”.

OSCE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng OSCE là “Organization for Security and Cooperation in Europe”.

Một số kiểu OSCE viết tắt khác:
+ Objective Structured Clinical Examination: Kiểm tra lâm sàng có cấu trúc khách quan.
+ Objective Structured Clinical Examinations: Kiểm tra lâm sàng có cấu trúc khách quan.
+ Objective Structured Clinical Exam: Bài kiểm tra lâm sàng có cấu trúc khách quan.

Post Top Ad