SOW là gì? Ý nghĩa của từ sow - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

SOW là gì? Ý nghĩa của từ sow

SOW là gì ?

SOW là “Share Of Wallet” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SOW

SOW có nghĩa “Share Of Wallet”, dịch sang tiếng Việt là “Chia tiền”.

SOW là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SOW là “Share Of Wallet”.

Một số kiểu SOW viết tắt khác:
+ Statement Of Work: Báo cáo công việc.
+ Scope Of Work: Phạm vi công việc.
+ Share Our Wealth: Chia sẻ sự giàu có của chúng tôi.
+ Special Operations Weapon: Vũ khí hoạt động đặc biệt.
+ Sunflower Ordnance Worker: Công nhân vũ khí hướng dương.
+ Scottish Office of Works: Văn phòng Công trình Scotland.
+ Samenspel Overwint Werkendam.
+ Special Operations Wing: Cánh hoạt động đặc biệt.
+ Student Organization Wing: Ban tổ chức sinh viên.
+ School Of the Wisdom: Trường trí tuệ.
+ State Of Withdrawal: Trạng thái rút tiền.
+ Soap Opera Weekly: Soap Opera hàng tuần.

Post Top Ad