JAMA là gì? Ý nghĩa của từ jama - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 13 tháng 8, 2023

JAMA là gì? Ý nghĩa của từ jama

JAMA là gì ?

JAMA là “Japan Automobile Manufacturers Association” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ JAMA

JAMA có nghĩa “Japan Automobile Manufacturers Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản”.

JAMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng JAMA là “Japan Automobile Manufacturers Association”.

Một số kiểu JAMA viết tắt khác:
+ Journal of the American Medical Association: Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ.
+ Japan Air Material Area: Khu vực nguyên liệu không khí Nhật Bản.
+ Japan Air Materiel Area: Khu vực trang thiết bị hàng không Nhật Bản.
+ Journal of Asian Martial Arts: Tạp chí võ thuật châu Á.

Post Top Ad