CTSI là gì? Ý nghĩa của từ ctsi - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2023

CTSI là gì? Ý nghĩa của từ ctsi

CTSI là gì ?

CTSI là “Clinical and Translational Science” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTSI

CTSI có nghĩa “Clinical and Translational Science”, dịch sang tiếng Việt là “Khoa học Lâm sàng và Dịch thuật”.

CTSI là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTSI là “Clinical and Translational Science”.

Một số kiểu CTSI viết tắt khác:
+ Chartered Trading Standards Institute: Viện Tiêu chuẩn Thương mại Chartered.
+ Computer Transceiver Systems, Inc.: Hệ thống thu phát máy tính, Inc..
+ Computed Tomography Severity Index: Chỉ số mức độ nghiêm trọng của chụp cắt lớp vi tính.
+ Comprehensive Transport Study of Iran: Nghiên cứu giao thông toàn diện của Iran.
+ Clinical and Translational Science Institute: Viện khoa học lâm sàng và tịnh tiến.
+ Catholic Truth Society of Ireland: Hiệp hội Chân lý Công giáo Ireland.
+ Clinical and Translational Sciences Institute: Viện khoa học lâm sàng và tịnh tiến.
+ Consolidated Transportation Services Inc.: Dịch vụ vận tải hợp nhất Inc..

Post Top Ad